Loading...

Białe Morza

Łagiewniki ()

Białe Morza (MW) – potoczne określenie osadników sodowych pozostałych po fabryce Solvay, rozlokowanych między Kurdwanowem, Łagiewnikami a Borkiem Fałęckim. Nazwa wzięła się od ich białego koloru i kształtu w formie hałd czy też wzgórz. Powstały z wapnia wydobywanego z kamieniołomu na Zakrzówku, przetwarzanego metodą Solvaya. Zajmują powierzchnię kilkudziesięciu hektarów na terenie Podgórza, stając się jego stałym elementem, który coraz trudniej odróżnić od naturalnego krajobrazu. Obszar białych mórz i dawnej fabryki w okolicach ulicy Zakopiańskiej należy do jednych z najlepiej zagospodarowanych obszarów poprzemysłowych. Stało się tak w wyniku likwidacji Zakładów Sodowych Solvay z powodu postępującego zanieczyszczenia środowiska. W latach 90. XX w. na obszarze zachodniej części powstał Park Handlowy Zakopianka, z licznymi marketami, kinem i jednym z największych parkingów w Krakowie. W skład centrum wchodzi również zachowany tzw. budynek historyczny – dawne warsztaty kolejki wąskotorowej, który po remoncie przeznaczono na przestrzeń usługowo-handlową. Park Handlowy został otwarty w październiku 1998 r. i ówcześnie był to największy obiekt tego typu w Polsce, liczący przeszło 17 ha. Po drugiej stronie ulicy Zakopiańskiej ulokowano z kolei Centrum Handlowe Solvay, otwarte w 2007 r. Wschodnia część białych mórz poza obszarem Centrum JP II stała się terenem zielonym, wyjątkowo cennym dla mieszkańców coraz bardziej zabetonowanych osiedli.