Loading...

Synagoga Stara

Kazimierz ()

Synagoga Stara (HM) – najstarsza zachowana w Polsce synagoga, wzniesiona w XV w., świadectwo wielowiekowej obecności wspólnoty żydowskiej w Krakowie. Znajduje się na Kazimierzu przy końcu ul. Szerokiej. Początkowo gotycka, pod koniec XVI w. przebudowana została w stylu renesansowym przez włoskiego architekta Mateo Gucciego. Ma formę dwunawowej hali ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Aż do II wojny światowej stanowiła centralny ośrodek życia religijnego i kulturalnego krakowskiej gminy żydowskiej. To w tym miejscu w roku 1794 Tadeusz Kościuszko wygłosił płomienną przemowę zachęcającą Żydów do udziału w organizowanym powstaniu.

Mimo zniszczeń w trakcie II wojny światowej synagoga przetrwała wojenną zawieruchę, a po odrestaurowaniu od 1958 r. mieści się w niej oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym gromadzone i eksponowane są interesujące zabytki związane z dziejami społeczności żydowskiej. We wnętrzu synagogi zachowały się elementy dawnego wyposażenia i dekoracji, m.in. polichromii. Stara Synagoga bez wątpienia jest jednym z najcenniejszych zachowanych do naszych czasów przykładów żydowskiej architektury sakralnej w całej Europie. Co roku na usytuowanych przy niej schodach tarasowych odbywa się uroczysty koncert w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizowanegona Kazimierzu od 1988 r.