Loading...

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

Łagiewniki ()

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (SP) – mieści się w jednym z dawnych budynków Zakładów Sodowych Solvay. Fabryka powstała w 1906 r. z inicjatywy B. Libana jako Pierwsza Galicyjska Fabryka Sody Amoniakalnej. Trzy lata później wydzierżawiono ją belgijskiemu koncernowi Solvay, po odzyskaniu niepodległości zakłady przeszły na własność państwa, które trzy lata później znowu odsprzedało je firmie Solvay. Po II wojnie światowej fabrykę ponownie znacjonalizowano. W szczytowym momencie pracowało tu ponad 2 tysiące osób. Zakłady działały do 1989 r., kiedy to zapadła decyzja o ich likwidacji z powodu zatrucia środowiska. Przystąpiono do rozbiórki ich infrastruktury i rekultywacji terenów, a tym, co pozostało z dawnej fabryki, są dwa budynki – jeden wchodzący w skład Parku Handlowego Zakopianka i drugi, jakim jest obiekt Centrum Solvay.

Placówka ta położona jest pomiędzy dwoma centrami handlowymi oraz kinem. Swoją nazwą, obok Centrum Handlowego Solvay, przypomina o przemysłowej przeszłości tego miejsca. Centrum Solvay wchodzi w skład Centrum Kultury Podgórza, instytucji utworzonej w 1984 r., zajmującej się działalnością kulturalno-artystyczną oraz organizującą wydarzenia i projekty kulturalne. W przypadku Centrum Solvay jest to cykl koncertów Solvay Nocą, promujących polską muzykę niezależną. Wydarzenie to odbywa się co miesiąc i zapraszani są na nie najciekawsi młodzi wykonawcy z całego kraju. W ośrodku mają miejsce także innego rodzaju koncerty, np. jazzowe lub muzyki filmowej, wystawy, spektakle i eventy. Centrum zajmuje się także promocją sztuki współczesnej w dziedzinach sztuk plastycznych, teatru, muzyki i multimediów oraz edukacją twórczą. Przy Centrum swoją działalność prowadzi Orkiestra Dęta Solvay oraz Zespół Pieśni i Tańca Pogodna Jesień. Do dyspozycji Centrum pozostaje wielofunkcyjna sala widowiskowa, dwie sale wystawiennicze oraz sale panelowo-warsztatowe i edukacyjne.