Loading...

Seminarium Salezjanów

Dębniki ()

Seminarium Salezjanów (NM) – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego mieści się w Krakowie przy ulicy Tynieckiej. Jeszcze na początku XX w. Salezjanie pochodzący z Polski kształcili się w Turynie, gdyż na ziemiach polskich nie było podobnego ośrodka. Dopiero w roku 1918 zakonnicy zawitali na stałe do Krakowa. Miejsce, w którym znajduje się obecnie seminarium, salezjanie zakupili od hrabiego Łosia, stąd zwyczajowo jest ono nazywane ,,Łosiówką”. Wznosił się tam m.in. dworek myśliwski, który został wyremontowany i przebudowany, co trwało do 1935 r. W Łosiówce funkcjonowało m.in. Gimnazjum Męskie im. św. Franciszka Salezego, a w roku 1933 pierwsi diakoni przyjęli tu święcenia kapłańskie.

Wybuch II wojny światowej wymusił ewakuację seminarium, lecz nie trwała ona długo, gdyż po krótkim czasie klerycy i księża powrócili do Łosiówki. Mimo trudności, na jakie natrafiało seminarium w czasach komunistycznych, rozwijało się ono nadal, zwłaszcza od lat 70. XX w., o czym świadczy wzrost liczby kleryków i podjęta w 1983 r. budowa nowego gmachu seminarium. Dziś w Seminarium Salezjanów nauka trwa 9 lat w przypadku kandydatów na księży lub 6 lat w przypadku braci zakonnych.