Loading...

Kościół św. Anny

Stare Miasto ()

Kościół św. Anny (NM) – jeden z najpiękniejszych kościołów znajdujących się w centrum miasta Krakowa, przy ul. św. Anny. Najstarsze wzmianki o nim pochodzą z drugiej połowy XIV w. Pierwotnie był to kościół drewniany, jednak spłonął doszczętnie w wyniku pożaru w 1407 r. Został szybko odbudowany w stylu gotyckim dzięki fundacji króla Władysława Jagiełły. Kościół św. Anny prawie od samego początku był mocno związany z krakowskim uniwersytetem. Do dzisiaj ważne uroczystości z życia uczelni, takie jak np. inauguracja roku akademickiego, poprzedzane są mszą św. w tym kościele. W świątyni pochowany został zmarły w 1473 r. profesor uniwersytetu Jan z Kęt, który następnie za swe dobre i owocne życie został kanonizowany i znany jest obecnie jako św. Jan Kanty.

Z biegiem czasu gotycki kościół stał się zbyt mały, aby pomieścić wiernych, w tym osoby pielgrzymujące do grobu św. Jana Kantego, dlatego w 1689 r. świątynia została rozebrana, a następnie w latach 1689–1703 wybudowano nową, w stylu barokowym, którą możemy podziwiać do dziś.

Z zewnątrz świątynia nie prezentuje się nadzwyczaj okazale, na co wpływa zwłaszcza wkomponowanie w zabudowę ulicy, ale jej głównym atutem jest wnętrze. Ważną cechą kościoła św. Anny są wspaniałe dekoracje, w tym przede wszystkim stiuki wykonane przez Baltazara Fontanę oraz malowidła autorstwa włoskich mistrzów.