Loading...

Fort Swoszowice

Swoszowice ()

Fort Swoszowice (PW) – jeden z najlepiej zachowanych obiektów zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Kraków, dziś siedziba społecznego Muzeum Spraw Wojskowych. Obiekt, wybudowany w latach 1897–1898 między Swoszowicami a Wróblowicami, miał strzec drogi między tymi miejscowościami. Pierwotnie nosił nazwę „Wróblowice Ost 51 1/2”. Jak na tamte czasy był to nowoczesny, dwupoziomowy fort artyleryjski z czterema metalowymi wieżami z armatami. W chwili wybuchu I wojny światowej jego załoga liczyła 130 żołnierzy (w tym 3 oficerów). W grudniu 1914 r. doszło tu do małej bitwy armii austro-węgierskiej z wojskami rosyjskimi. Pamiątką tego starcia jest niewielki, leżący nieopodal austriacki cmentarz wojenny (nr 383).

Po zakończeniu I wojny światowej i przejęciu fortu przez wojsko polskie przez pewien czas fort stał opuszczony. Potem mieściły się tu m.in. archiwalia krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wtedy też zdemontowano i zezłomowano wieże artyleryjskie. W 2012 r. całość wpisano do rejestru zabytków, a rok później zaczęło działać tu muzeum. Dziś można w nim zobaczyć dużą kolekcję militariów i eksponatów związanych z historią Twierdzy Kraków.