Loading...

Kopalnie siarki

Swoszowice ()

Kopalnie siarki w Swoszowicach (HP) – siarkę wydobywano na terenie Swoszowic od XV w., a więc od początku istnienia samej miejscowości. Kolejni królowie wydawali przywileje na eksploatację tego surowca, gdyż właśnie do władcy należały wszystkie kopaliny (tak samo jak sól z pobliskiej Wieliczki). Od początku XVII w. aż do pierwszego rozbioru Polski (1772) przywilejem tym stale cieszył się klasztor Bożego Ciała z Kazimierza. Swój największy rozwój swoszowickie kopalnie przeżywały jednak w pierwszej połowie XIX w. – wtedy wydobywano tu najwięcej siarki w całym Cesarstwie Austriackim. Siarka była na miejscu oczyszczana i wypalana w piecach hutniczych. Kres wydobycia i przetwarzania nastąpił w latach 80. XIX w., gdy całe przedsięwzięcie przestało się opłacać. Górnicy opuścili Swoszowice lub musieli się przekwalifikować.

Dziś o przemysłowej przeszłości Swoszowic świadczą liczne nazwy ulic (Siarczanogórska, Siarczki, Szybisko) czy dawnego folwarku Siarczana Góra, kapliczka upamiętniająca śmierć pięciugórników w 1875 r., a także hałdy powstałe w wyniku wydobycia. Jedna z nich znajduje się tuż obok centrum handlowego, a niedaleko stoi piętrowy dom, tzw. Kamienica, gdzie znajdowała się administracja XIX-wiecznej kopalni.