Loading...

Teatr Łaźnia Nowa

Nowa Huta ()

Teatr „Łaźnia Nowa” – jeden z nowohuckich teatrów, mający siedzibę na Osiedlu Szkolnym. Mieści się w dawnych warsztatach tutejszego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3. Jego historia zaczęła się jednak nie w Nowej Hucie, lecz na Kazimierzu. W 1996 r. Bartosz Szydłowski założył Stowarzyszenie Teatralne „Łaźnia”, którego siedziba znajdowała się w dawnej żydowskiej łaźni na Kazimierzu. Tam też odbywały się pierwsze premiery, pokazy i instalacje teatralne. W 2004 r. stowarzyszenie przeniosło się do Nowej Huty, gdzie powołano miejski teatr „Łaźnia Nowa”. Aktorzy podejmują różnorodne inicjatywy i chętnie zapraszają do nich okolicznych mieszkańców, takie jak np. happening w Alei Róż. Z teatrem związany był też Sławomir Mrożek, który obchodził tu swoje urodziny.

Specyfiką Łaźni Nowej jest wykorzystywanie postindustrialnego charakteru miejsca, w którym się mieści, do działań teatralnych. Teatr „Łaźnia Nowa”organizuje też kilka cyklicznych festiwali teatralnych, z których największym jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.