Loading...

Plac Imbramowski

Prądnik Biały ()

Plac Imbramowski (PM) – największe targowisko na Białym Prądniku, a zarazem w całym Krakowie. Można tam kupić wiele towarów, ale podstawą są płody rolne, sprzedawane hurtowo i detalicznie. Plac zajmuje powierzchnię 21 tysięcy metrów kwadratowych, na których działa około 200 obiektów stałych i 100 tymczasowych. Zatrudnionych jest tam kilkaset osób.

Początki placu Imbramowskiego sięgają okresu 1924–1926, czasów jeszcze sprzed przyłączenia Prądnika Białego do Krakowa. Urządzono wtedy targ na rogu ul. Kamiennej i Wrocławskiej, na którym sprzedawano produkty spożywcze. W latach 50. na skutek zmian urbanizacyjnych handlarze przenieśli się z ul. Kamiennej na Imbramowską. Nie było tam żadnej infrastruktury handlowej, wobec czego sprzedający sklecali odręcznie zbudowane kioski i budy, organizując miejsce do handlu. Mimo początkowych oporów okolicznych mieszkańców plac ten cieszył się coraz większą popularnością, gdyż można na nim było dostać świeże produkty w przystępnych cenach, co w okresie PRL-owskich niedoborów miało duże znaczenie.

Plac nie jest ulokowany w centrum Krakowa, jak np. oba targowiska Kleparza, lecz na obrzeżu, co jest jego zaletą. Można do niego dojechać, nie wjeżdżając do zatłoczonego centrum. W 1999 r. został zadaszony i przez to nabrał charakterystycznego wyglądu. Do placu przylega również duży parking. Na podstawie umowy z miastem Kraków targowiskiem zarządzają lokalni handlarze zebrani w spółce kupieckiej „Plac Imbramowski”.