Loading...

Dworek Białoprądnicki

Prądnik Biały ()

Dworek Białoprądnicki (HS) – wśród pałaców i dworków znajdujących się obecnie na terenie Krakowa na szczególną uwagę zasługuje zabytkowy dwór mieszczący się w malowniczym otoczeniu zieleni parku im. Tadeusza Kościuszki. Jego historia sięga XVI w., kiedy to biskup krakowski Samuel Maciejowski postanowił wybudować w tym miejscu letnią rezydencję w renesansowym stylu. W swoich dziejach dworek był wielokrotnie przebudowywany i odnawiany, jak choćby po zniszczeniu, któremu uległ w trakcie najazdu wojsk szwedzkich na Polskę w XVII w. Ostatni okres świetności rezydencji przypadł na XVIII w., gdy za czasów biskupa Kajetana Sołtyka zyskała ona charakter późnobarokowy.

W połowie XX w. zaniedbany zespół dworski został przejęty przez państwo, a następnie stał się siedzibą Dzielnicowego Domu Kultury. Od lat 70. XX w. mieści się w nim Centrum Kultury ,,Dworek Białoprądnicki”.

Od samego początku w dworku gościły wybitne osobowości polskiej kultury i sztuki, jak choćby Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski i Olga Boznańska. Zarówno architektura całego zespołu dworskiego, jak i jego otoczenie czynią Dworek Białoprądnicki jednym z najpiękniejszych miejsc w Krakowie i w całej Małopolsce.