Loading...

Cmentarz na Pasterniku

Bronowice ()

Cmentarz Bronowice (HW) – jadący z Krakowa w stronę Katowic mijają po drodze mniej znany, lecz ważny cmentarz przy ul. Pasternik w Bronowicach Wielkich. Ta licząca ok. 2,5 ha nekropolia została założona w 1909 r. jako miejsce pochówku mieszkańców Wielkich i Małych Bronowic. Do końca II wojny światowej cmentarz ten należał do pobliskiej parafii pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Bronowicach Wielkich.

Po wojnie został skomunalizowany i był stopniowo powiększany w latach 50. i 70. Obecnie Cmentarz Bronowice jest jedną z wielu nekropolii komunalnych Krakowa, na którym pochowano ok. 8 tys. osób, głównie mieszkańców bronowickich domów i osiedli. Wśród nich są postaci będące pierwowzorem bohaterów Wesela Stanisława Wyspiańskiego, takich jak choćby poeta Lucjan Rydel z rodziną, rodzina Tetmajerów (m.in. malarz Włodzimierz i jego żona Anna), Jakub Mikołajczyk. Są tu także groby starych bronowickich rodów chłopskich oraz żołnierzy Legionów Polskich czy Armii Krajowej.